[16] 23.07.2003

- SPRAWA DOROTY NIEZNALSKIEJ - Treść sentencji wyroku i uzasadnienie. Także komentarz do uzasadnienia. Wyrok jest haniebny, ale jego uzasadnienie to manifestacja lekceważenia i pogardy dla sztuki, artystów - dla kultury w ogóle.[ > > > ]