kurhan
kurhan

Michał Mądracki
                                    
Kurhan Poetyczny „dla każdego osobisty równoleżnik 50”

Projekt ten jest docelowo pracą kolektywną przedstawicieli poezji współczesnej w relacji do poezji Młodej Polski. Jest to inicjatywa swego rodzaju poetyckiego performance’u. Idea zakłada możliwość udziału każdego w tej akcji artystycznej, która jest transformacją obrzędu wykorzystującego jako środek klasyczne formy sakralizacji przestrzeni. Nadrzędnym celem jest stworzenie nowego symbolu objawiającego fragment-frazę tajemnicy w wymiarze uniwersalnych dla człowieka modalności.
Kurhan Poetyczny jest aktem subtelnej komunikacji z rzeczywistością nadprzyrodzoną na granicy świata żywych i umarłych. Jest to doświadczenie przestrzeni żywego słowa przekraczającego granicę indywidualnej śmierci, penetrującego z prędkością światła przestrzeń „wiecznej nocy”,
poetycznej sfery tabu. Wybrane utwory reprezentujące poezję Młodej Polski:
1. Na „żelaznej drodze” Pod Reglami, K.Tetmajer-Przerwa.
2. Poznanie pełni, J.Kasprowicz.
3. Korsarz [fragm.4], T.Miciński.
4. Z cyklu wigilii [fragment], S.Przybyszewski.
Wszystkie utwory koncentrują uwagę na symbolu nocy, który odzwierciedla naszą niepewność, przerażenie. Z drugiej jednak strony światło oraz spokój człowieka, który wiecznie przeżywa metamorfozy  zgodnie z kosmicznym cyklem, ostatecznie stając się słowem zaklętym  równocześnie w kamieniu i gwiazdach. Jeśli chodzi o poezję współczesną wstępny szkic przewiduje też cztery utwory. Jednym z nich jest kilka słów bez tytułu mojego autorstwa następującej treści:

bo
każdy głupiec wie
noc nie znaczy koniec
gwiazdy drogą, dnia początkiem
jestem
nagi, śpię na plaży
poluję łukiem na siedmio
okie smoki

Pozostałe utwory są kwestią otwartą i indywidualną decyzją poetów, którzy postanowią uczestniczyć w tej akcji artystycznej.
Fizyczna realizacja tej idei polegać będzie na konstrukcji nowoczesnej rzeźby na podstawie formy kurhanu. Kurhany mają charakter miejsca szczególnej czci, miejsca kontemplacji. To nie powinno się zmienić bez względu na lokalizację i ostateczną formę architektoniczną. Zaangażowana przestrzeń dla kurhanu będzie przedstawiona konceptualnie w wizualizacji-video szkicu tej rzeźby wyświetlonej na ekranie.

Wizualizacja będzie kompilacją różnych miejsc na świecie:
- Kraków, ulica Lubomirska; na granicy dziewiętnastowiecznej ulicy, nowoczesnego kompleksu Akademii Ekonomicznej i socrealistycznej przestrzeni nieukończonego wieżowca przy Rondzie Mogilskim.
- Berlin Wschodni.
- Nowy Jork; rzeźba w parku na gruzach WTC.
- Step mongolski kontrastujący dzikością i ogromem przestrzeni z nowoczesną rzeźbą.
Rzeźba przedstawiona będzie w zamkniętej przestrzeni o godzinie idealnej 24.00. Przestrzeń galeryjną
dla Kurhanu Poetycznego będzie industrialne środowisko hali fabrycznej. Kurhan będzie wpisany w biały kwadrat namalowany na ziemi frontalnie w stosunku do ekranu, który będzie oświetlał go światłem odbitym projektowanej wizualizacji. Symetrię ogólną kurhanu zakładając kształt stożka jako właściwy będą wyznaczały trzy pręty aluminiowe idące pod kątem do góry. Będą one osadzone na wierzchołkach trójkąta równoramiennego, który pełni dla nich rolę metalowego stelaża pomalowanego również na biało. W przestrzeni wewnętrznej trójkąta zostanie umieszczone jedenaście regularnych brył kamiennych z jasnego granitu. Ich ułożenie i proporcje sugerują kształt właściwy kurhanu.

Na czterech z nich zostaną umieszczone utwory poetów Młodej Polski; słownictwo w wersji staropolskiej, litery wykonane z aluminium. Do kamiennych brył będą przyśrubowane metalowe profile; odpowiednich długości równoległe do siebie dublety szyn [10]. Wokół konstrukcji głównej na małych podstawkach wykonanych z pleksy będą umieszczone cztery utwory współcześnie żyjących poetów. Będą one wypalone na wylot w ciemnych metalowych płytach. Zadaniem odbiorców tego zdarzenia jest instalacja przeczytanych utworów w metalowych profilach w dowolnej konfiguracji. Kiedy kompozycja kurhanu będzie gotowa, koniec tego zdarzenia zasygnalizuje strumień światła punktowego przeszywając rzeźbę od góry przez środek. Istnienie Kurhanu Poetycznego jako dzieła zamkniętego całością uniemożliwiając dalszą ingerencję twórczą wyklucza fakt otwartej formy, czyli pozostawionego jednego wolnego profilu sugerując rozwój kurhanu.
Projekt w samym tytule określa geograficzne współrzędne miejsca artystycznej ekspresji.
W perspektywie długofalowego procesu twórczego jest propozycją stworzenia pierścienia kurhanów okalających poezją nasza planetę według abstrakcyjnego „równoleżnika 50”.
Kurhan Poetyczny z aluminium, kamienia i metalu w skali 1:1 jest projektem akcji charytatywnej wykonanej dzięki bezinteresownej twórczości artystów na bazie kapitału prywatnego i osobistego. Przeznaczenie tej rzeźby na pomnik proponując lokalizację ulicy Lubomirskiej w Krakowie jest kontynuacją  performance’u w aspekcie społecznej konfrontacji. Kurhan zostanie przekazany w darze dla miasta Krakowa, jego akt własności otrzyma zaproszony na performance przedstawiciel Urzędu Miasta. W razie jego niestawiennictwa zostanie złożony na dzienniku podawczym w Magistracie.
Los Kurhanu Poetycznego i określenie jego lokalizacji nadal pozostaje jednym wolnym profilem.
Szczegóły projektu i metody jego realizacji chciałbym konsultować osobiście z zainteresowanymi współpracą twórcami.

Idea: Michał Mądracki
Projekt plastyczny: Małgorzata Mądracka


ADRES KORESPONDENCYJNY                                                       
30-376 Kraków
ul. Tyniecka 191E                                 
tel.0048600127659
mail

Kraków, ulica Lubomirska; na granicy dziewiętnastowiecznej ulicy, nowoczesnego kompleksu Akademii Ekonomicznej i socrealistycznej przestrzeni nieukończonego wieżowca przy Rondzie Mogilskim:    
kur1

kur2

kur3